Vyhledat
  • Renata Dębicka

Vliv myofasciálních řetězců na dysfunkce čelistního kloubu (část první)

Aktualizováno: kvě 7

“Nejtěžší případy stomatologa, jsou ty nejlehčí pro ortopeda a nejtěžší pro ortopeda jsou nejlehčí pro stomatologa.”

Robert Walker

Krátký, ale výstižný. Tak by se dal nazvat citát Roberta Walkera, který v jedné větě poukazuje jak důležitá je mezioborové spolupráce v léčbě poruch v oblasti čelistního kloubu.

Klíčové pro léčbu dysfunkce (a to platí ve všech případech) je hledání její příčiny.

Práce v lokální oblasti poruchy bez rovnovážného stavu v níže položených místech lidského těla může ve výsledku přinést neuspokojivé výsledky v řešení problému pacienta. Příčina dysfunkce v kranio-mandibulo-spinální oblasti může být skryta v nesprávné okluzi,

v sakroiliakálním skloubení, hlezením kloubu (atd ..) nebo nejčastěji kompilací všech zmíněných činitelů.

Článek bude rozdělen do dvou části.

V té první se zaměříme na anatomii. Stavbu kloubu, typy pohybu, svalstvo a fascie.

V druhé části rozebereme dysfunkce v souvislosti s myofasciálními řetězci.

Obecně vzato orofaciální oblast má silné vazby na celý pohybový aparát, trávicí a dýchací ústrojí, psychiku jedince (atd..). To za sebou skýtá velice širokou škálu různých problému jejichž rozbor je mimo možnosti tohoto článku.

My si představíme alespoň pár návaznosti, které mohou mít na sebe vzájemný vliv.


Pojďme to tedy vzít pěkně popořádku.


Anatomie


Dolní čelist (mandibula) je tvořena tělem (corpus mandibulae), které je podkovovité s lůžkovým výběžkem (processus alveolaris), v němž jsou zubní lůžka (alveoli dentales) pro dolní zuby, a dvěmi větvemi (ramus mandibulae). Větve se dělí nahoře na přední svalový výběžek (processus coronoideus) a zadní kloubní výběžek (processus condylaris) s hlavičkou čelistního kloubu (caput mandibulae) a krčkem horní čelisti (collum mandibulae).Čelistní kloub (articulatio temporomandibularis) je složitý, párový kloub. Zajišťující spojení mezi pohyblivou dolní čelistí a spánkovou kostí.Spojení je tvořeno kloubním výběžkem dolní čelisti (processus condylaris mandibulae) zakončeným kloubní hlavičkou (caput mandibulae) a kloubní jamkou (fossa mandibularis), která je součástí spánkové kosti.

Celý kloub je zavzat do kloubního pouzdra (capsula articularis). Kraniálně se toto pouzdro upíná na spánkovou kost, kaudálně na krček kloubního výběžku dolní čelisti. Pouzdro obklopuje kloubní struktury, zamezuje úniku synoviální tekutiny, psobí proti silám, které by mohly kloubní struktury dislokovat, podílí se na propriocepci a výživě.

Povrch jamky a kloubní hlavice jsou pokryty vazivovou chrupavkou.