Vyhledat
  • Renata Dębicka

Míšní a mozkové pleny, subokcipitální svaly a myodurální most (+cvik ZOGA Movement)

Fascie plní v lidském těle mnoho různých úloh a funkcí, která je dána unikátní adaptabilitou jejich základní struktury. Tato souvislá síť pojivové tkáně propojuje

všechny orgány a části těla. Výsledky anatomických a fyziologických studií nám ukázaly, že pojivové tkáně hrají důležitou roli v udržování tělesných funkcí, jelikož mezi různými tkáněmi neexistuje diskontinuita, ale jsou navzájem propojeny, aby fungovaly vzájemné harmonii.


V tomto článku zaměříme naši pozornost na anatomické struktury v okcipitální oblasti, kde nám vzájemná kontinuita nejen v biochemických, ale i biomechanických procesech dovolí nahlížet na lebeční membrány a svaly v nových souvislostech.


Kraniovertebrální spojení


Kraniovertebrální spojení (art. craniovertebralis) je složeno ze tří, anatomicky samostatných  kloubů (týlní kost + atlas (C1) = art. atlantooccipitalis, atlas + dens axis (C2) = art. atlantoaxialis medialis, atlas (C1) + axis (C2) = art. atlantoaxialis lateralis) , ale z funkčního hle­diska jde o pohybovou jednotku, která má vazbu i na horní krční páteř. Krom toho se zde také nachází všechny příslušné struktury (vazy, svaly, nervy, cévy, pojivová tkáň (fascie)), které se vzájemně prolínají.Spojením otvorů (foramen vertebrale) jednotlivých obratlů páteře vzniká topografický prostor tzv. Páteřní kanál (canalis vertebralis). V páteřním kanálu prochází mícha (medulla spinalis) obalená v plenách (meningy). Pro celkovou představu jestě doplním, že po stranách celé délky patéřní kanál opouští míšní nervy (nervi spinales). Dalším obsahem páteřního kanálu jsou cévy doprovázející míchu (vasa spinalia anteriora et posteriora) a přední a zadní žilní pleteně (plexus venosus vertebralis internus anterior et posterior).


Meningy


Obaly mozku (a celého CNS) tvoří tři vazivové vrstvy:


  • dura mater, čili tvrdá plen je pevná vazivová blána, vedou v ní žíly;

  • arachnoidea, čili pavučnice je bezcévná, ze síťovitě uspořádaných vláken, mezi nimi (piou mater a arachnoideou) prostor (subarachnoideální) vyplněný mozkomíšním mokem;

  • pia mater, čili omozečnice je bezprostředně na mozku, měkká plena, tenká, průsvitná.Pro naše potřeby se zaměříme jen na jednu z těchto vrstev a to jmenovitě na

tvrdou mozkomíšní plenu (dura mater), která vytváří zevní vazivový obal centrálního nervstva. Je to vazivová membrána tvořena hustým kolagenním vazivem s malým obsahem fibroblastů. Mezi kolagenními vlákny se v malé míře vyskytují i vlákna elastická.


Obaly v lebce a páteřním kanálu jsou uspořádané odlišně. Rozlišujeme proto:


  • Dura mater cranialis (encephali) – tvrdá plena mozková