Vyhledat
 • Renata Dębicka

Densifikace versus fasciální fibróza. V čem spočívá rozdíl?

Aktualizováno: kvě 7

Termíny desinfikace a fibróza se často používají k označení změn ve fasciích. Jak desinfikace tak i fibróza mohou mít vliv na mechanické vlastnosti hlubokých fascií a negativně ovlivnit funkci hlouběji položených struktur (svaly, vnitřní orgány).


Schopností rozlišit tyto dvě různé změny pojivové tkáně ve spojitosti se znalostmi ohledně spletitosti a přenosem sil v rámci fasciálni sítě lidského těla, nám dává možnost více specificky zacílit terapii tak, aby ulevit pacientovi od jeho chronických problémů...

Špatná životospráva nebo poškození způsobené opakovaným namáhání vede ke změnám viskozity volné pojivové tkáně a způsobuje desinfikaci fascií.

Trauma, operace, cukrovka mají vliv na stárnutí tkáně což ve výsledku vede k změnám u vláken jednotlivých vrstev pojivové tkáně, které mohou vyústit k fasciální fibróze.

Pro Vaši představu použiji fotografii od jednoho z předních patologů Gila Hedley, který zasvětil svůj výzkum fasciálnímu systému lidského těla.


Jsou zde zobrazeny dva druhy patologických změn pojivové tkáně v oblasti viscerální (vrstva, která kryje plíce) a parietalní pleury (vrstva, která kryje stěny hrudní dutiny). Za normálních okolností se s každým nádechem a výdechem tyto struktury pohybují (díky skluznosti jednotlivých vrstev) jedna vůči druhé.


foto: Gil Hedley (web)


Nicméně po pravé straně na fotografii můžeme vidět výsledek reakce tkáně na zánětlivých proces, jako zhutnělou tkáň, která vede k patologickým změnám ve fasciích. Tyto změny mohou byt nevratně a poškozují zdravou funkci plic.


Vlevo naopak vidíme příklad desinfikace tkáně, které je reverzibilní.

Lokální dysfunkce v této oblasti však můžeme vzít v potaz i v širších souvislostech.


Parietální pleura, která ukotvuje plíce k zevnímu strukturám a umožňuje jim plnit funkci pumpy se na spodině spojuje s bránicí.

Bránice je široký plochý sval jež se upíná v oblasti spodních žeber. Od těchto úponů vede mnoho dalších přímých spojů přes pojivovou tkáň (fascie) se svaly, cévy a vnitřními orgány:

 • Játra přes věncový a trojúhelníkový vaz

 • Srdce skrze lig. pherenopericardialia

 • Plíce přes perietální pleuru

 • Slezina prostřednictvím lig. phrenicosplenicum

 • Příčný tračník pomocí flexura coli - ohbí tlustého střeva

 • Tenké střevo prostřednictvím lig.Treitza

 • Žaludek přes lig.gastrophrenicum

 • Dolní dutá žíla vstupuje do bránice na úrovni T8

 • Jícen vstupuje do bránice na úrovni T10

 • Aorta vstupuje do bránice na úrovni T12

 • Bederní páteř přes Crura - dvě šlachovité struktury, které běží vertikálně směrem dolů k L3 na pravé straně a k L2 na levé.

 • Příčný výběžek obratle a žebra přes úpony bránice v oblasti 11 a 12 žebra

 • Musculus rectus abdominis prostřednictvím processus xiphoideus

 • Musculus quadratus lumborum skze Lig. arcuatum laterale

 • Musculus psoas major přes Lig. arcuatum mediale