top of page
Vyhledat
  • Alexandr Kolárik

Chodidlo: Základní funkce

Aktualizováno: 7. 5. 2021

Mnozí z Vás jistě řeší nejčastější strukturální změny na svých chodidlech – ploché nohy, či naopak vysoké klenby, případně vbočené palce. Málokdo už se však zajímá o to, zdali je chodidlo funkční a pracuje tak, jak má, a to ať při statických pozicích při určitém cvičení, nebo pohybu – například chůzi.


Jistě se shodneme na tom, že správně fungující chodidlo musí být schopné vyrovnat se se silami, působící na něj od prvotního kontaktu se zemí – „HEEL STRIKE“, neboli dopad paty – až po odlepení prstů při odrazové fázi – „TOE OFF“, neboli odraz prstů od země.

Musí tak unést naši váhu a vytvořit stabilní základnu, ze které se odrazíme směrem vpřed. Během chvilky se tak v jeho kloubech koná velký počet operací, mezi něž patří 2 nejzákladnější – SUPINACE a PRONACE.

SUPINACE

Dříve, než se pata dotkne povrchu země (dopadové plochy), se dolní kloub zánártní (subtarsal joint) nachází v mírné supinaci – patní kost je klopená laterálně (vně), a příčný zánártní kloub (Chopartův) je v supinaci kolem své podélné osy a pronaci kolem šikmé osy. Tato pozice je NUTNÁ pro následující správnou absorpci šoku při nárazu a „odemčení“ těchto kloubů při postupném přijímání váhy po počátečním kontaktu.PRONACE

Při období postupného zatěžování chodidla (oporná fáze) dochází k pronaci dolního kloubu zánártního (subtarsal joint) – patní kost se klopí vnitřně, zatímco probíhá relativní pohyb v příčném zánártním kloubu (Chopartův kloub) do pronace kolem podélné osy a supinace kolem jeho šikmé osy. Tento jev je NUTNÝ pro co největší kontakt s plochou dopadu, při kterém chodidlo vstřebá dopadové a reakční síly země, aby je dále mohlo přenést do zbytku těla.

RE-SUPINACE

Při období střední opory, kdy byl dosažený plný kontakt s plochou, začíná opět v dolním kloubu zánártním supinace a v příčném zánártním kloubu relativní pronace – to tak zajistí tzv „uzamčení“ chodidla a vytvoření stabilní základny, která může přijaté síly distribuovat nahoru do těla.


NIC VÍC?

Nikoliv. Toto byla pouze ukázka toho, jak v chodidle fungují základní kostní pilíře. Veledůležitým faktorem toho, jak se naše tělo bude po kontaktu se zemí chovat a jak bude reagovat na přijatou energii a distribuovat ji dále do těla, je zapojení PROPRIOCEPTORŮ – čidla, která reagují na tlak, tah, smyk, a v chodidle hlavně na VIBRACE – až 80% z celku.

Lidské chodidlo obsahuje veliký počet těchto receptorů a také nervových zakončení – ty se dělí na MALÉ a VELKÉ.


Čím vyšší je aktivace malých nervových zapojení, tím rychlejší je přenos signálů do CNS (centrální nervová soustava) a zpět do svalů, které vykonají konkrétní úkon. Pakliže blokujeme tyto malé nervy například špatnou obuví (silná podrážka, vložka) zpomalujeme tuto odezvu zodpovědnou za přizpůsobení se chodidla dopadové ploše a tím tak ztrácíme kontrolu nad kontrolou pohybu – v chodidle pak nemusí docházet (nejen) ke správné pronaci či supinaci z pohledu kloubů, zároveň dochází k opožděné reakci měkké tkáně, jako svalů a fascií, čímž se chodidlo může stát prvním nefungujícím článkem v řetězci.


Foto zdroj: nursekey.com odkaz


To nemusí zpočátku nic znamenat, čím více však budeme prohlubovat a prodlužovat tuto odezvu, začneme přetěžovat jednu strukturu na úkor druhé a tím nám tak mohou vzniknout jisté pohybové vzorce, které povedou k přetěžování kloubních chrupavek, vazů, a nebo fasciální tkáně nejen v oblasti chodidla, ale i kolenou, kyčlích či bederní páteře.

A jak jsou na tom Vaše chodidla? Dokážou se správně „rozplácnout“ při došlapu a zase „scvrknout“ při odrazu?Jak je na tom Vaše stabilita?

Vyzkoušejte si jednoduchý test ve stoji na jedné noze – nejdříve s otevřenýma očima a následně se zavřenýma. Dokážete vydržet alespoň 15 s bez toho, aniž byste zavrávorali?
Text: Alexandr Kolárik (web)


Fotografie: Alexandr Kolárik | nursekey.com odkaz

Další zdroje článku:

Skripta a poznatky ( Alexandr Kolárik)

Born to Walk, James Earls


Jmenuji se Alexandr Kolárik a jsem manuálním a pohybovým terapeutem. Studuji koncept T. Myerse – Anatomy Trains a koncept J. Earlse – Born to Walk.

Zaměřuji se na komplexní pohybový rozbor a možné funkční, ale i strukturální vzorce, které si my lidé, vytváříme v průběhu našeho života. Tím tak cílím na zlepšení pohybových návyků a efektivitu samotného pohybu – ať už v chůzi, či vrcholovém sportu.


Poznámka: Článek slouží ke vzdělávacím účelům ne jako lékařská rada.


264 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page